Konkurs Cicadis

Konkurs Cicadis
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz publikację wyników przesłuchań konkursowych w celach realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Konkursu Cicadis..
  • Zgoda na wykorzystanie wizerunku. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w związku z udziałem w Konkursie Cicadis. Zakres zgody na wykorzystanie wizerunku obejmuje wykorzystanie filmów.
  •